Argumentasjon og prosedyreteknikk - Bergen

/Global/juskurs.jpg
7 juridiske timer

Scandic Hotel Neptun, Valkendorfsgaten 8, BERGEN

06.03.2018 09:00 - 16:30

Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

Meld deg på

Hva lærer du?

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene, I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.

Hvem passer kurset for?

Advokater og advokatfullmektiger som er motivert for å utvikle sine prosedyreferdigheter.