Argumentasjon og prosedyreteknikk

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

7 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 9, OSLO

08.11.2019 09.00 - 16.00

HVA LÆRER DU?

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene. I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.