Sør-Rogaland krets: Invitasjon til årsmøte, paneldebatt og middag

Styret inviterer herved medlemmer til årsmøte med paneldebatt om sakskostnadsnivået i sivile saker.

1 juridisk time

Hotel Victoria, Skansegata 1

16.02.2023 18.00 - 22.00

Pris: Gratis

Ved påmelding, vennligst oppgi:           • Om du ønsker enten kjøtt eller fisk   • Eventuelle allergier

Påmeldingsfrist: Torsdag 9. februar 2023

Meld deg på

Tema for årsmøte: Sakskostnadsnivået i sivile saker

Bakgrunn for tema
Domstolkommisjonen har foretatt undersøkelser, som viser at sakskostnadene i tingretten er nær doblet på 10 år. Utviklingen er alvorlig, og særlig bekymringsfull med tanke på borgernes tilgang til domstolene. Årsakene er sammensatt – det handler ikke kun om høyere timepriser. Problemstillingen er gitt politisk prioritet, blant annet i Hurdalsplattformen hvor det fremgår at regjeringen ønsker å redusere den økonomiske risikoen det innebærer å få avgjort en sak for domstolen.

Paneldeltakere
Panelet består blant annet av følgende personer:
• Lagdommer, Roar Klausen
• Advokat og medlem av Domstolskommisjonen, Inger Marie Sunde
• Generalsekretær, Merete Smith
• Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun

Hjertelig velkommen til årsmøte!