Barnerettsdagen

På dette kurset belyser vi kjønn i foreldretvister. Er domstolenes avgjørelser preget av kjønn? Vi løfter opp flere spørsmål rundt temaet – dette må du få med deg!

5 juridiske timer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

30.10.2020 09.30 - 16.00

Medlemmer: 4 050 NOK Andre: 5 050 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Er kjønn i det hele tatt et tema i foreldretvister i dag? Og er de profesjonelle aktørenes syn på dette i takt med synet ellers i samfunnet?

Er domstolenes avgjørelser preget av kjønn i dag eller er de ikke, og hvilke mekanismer er det eventuelt som styrer dette? Det synses og sies ganske ulike ting, mye helt anekdotisk, og vi spør hva vi egentlig vet om det,- og om det vi vet er tilstrekkelig fundert? Hvordan opplever menn samlivsbrudd og foreldretvister, og er de like forberedt på slike prosesser som kvinner? Ser sakkyndige psykologer ulikt på kvinner og menn? Hva vet vi om utfallet av sakene for retten,- og kan vi si noe om seleksjonen av de sakene som faktisk havner der?