Barnerettsdagene

/Global/JUS-kurs.jpg
6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

09.11.2017 08:30 - 16:00

Hovedtema for årets barnerettsdag er samvær. Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Meld deg på

Hva lærer du?

Hovedtemaet for årets barnerettsdag er samvær. Spørsmål om barns rett til samvær med sine foreldre, og foreldres rett til samvær med sine barn, står helt sentralt i barneretten. Dette gjelder i saker der det foreligger tvister om samvær mellom foreldre når barnet skal bo fast hos den ene. Samværsspørsmålene står også sentralt når barnevernet overtar omsorgen. Nylig er det gitt regler om besøkskontakt etter vedtak om (tvangs)adopsjon. På årets barnerettsdag ønsker vi å få belyst de mange fasettene av rettslig og faktisk karakter som kan oppstå.

Dagen starter med en menneskerettslig tilnærming der samværsspørsmålene belyses ut fra krav i Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon. 

Deretter ses mer spesielt på spørsmålene som reises etter barnevernlovens bestemmelser. Det gjelder retten til samvær, hvem som har rett til samvær, omfang av samvær, tilsyn, hva om/når samværsretten ikke benyttes mv.

Den tredje innledningen drøfter på tilsvarende måte de mange og ulike samværsspørsmålene som kan oppstå mellom foreldre, både hva gjelder avtalefrihet, muligheter for avtaleendringer, samværssabotasje, samværsnekt, tilsyn mv.

Som innledere har vi vært så heldige å få professor Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, assisterende kommuneadvokat Trine Christin Riiber, Oslo kommune, Kommuneadvokaten og advokat Therese A.T. Heggedal, Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo.

Resten av dagen er viet til temaer som assistert befruktning, psykisk helsevern for barn med atferdsvansker og habilitet for dommere og sakkyndige. Temaer som blir belyst fra rettslige såvel som fra etiske og faktiske perspektiver. 

 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber med barnerett eller barnevern.