Barnevern21: Barnevernkonferansen i Bergen

Temaet i år er gjenforening av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse

Digital deltakelse eller Scandic Bergen City.

25.11.2021 09.15 - 26.11.2021 15.15

Les mer og meld deg på her

Årets tema

Torsdag 25. november

Gjenforening av foreldre og barn etter omsorgsovertakelse. 

Fredag 26. november

2 år etter Strand Lobben-dommen. Har norsk barnevern tatt konsekvensene av dommene i EMD? Debattinnlegg og paneldebatt.

Om konferansen

Temaet i år er gjenforening av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. På dag 2 vil flere sentrale fagpersoner holde innlegg om hva som har skjedd på vårt rettsfelt siden Strand Lobben dommen i 2019. Konferansen avsluttes med paneldebatt. På denne måten fortsetter vi tematikken fra i fjor, hvor vi på vår heldigitale konferanse behandlet samvær etter omsorgsovertakelse.

Temaene henger uløselig sammen, ettersom et av formålene med samvær skal være å tilrettelegge for gjenforening av foreldre og barn. Hvorvidt et barn skal tilbakeføres til sine foreldre, etter å ha bodd en periode i fosterhjem eller institusjon, beror imidlertid på en vurdering av mange kryssende hensyn. Vi håper at innleggene vil kaste lys over disse ulike hensynene, og ser frem til å høre perspektivene til forskerne, tilknytningspsykologien, praksisfeltet og selvsagt også barna. 

Vi vil i år gjennomføre en hybridkonferanse, som betyr at vi streamer konferansen, samtidig som vi har folk i salen. Vi håper denne kombinasjonsløsningen gir publikum den nødvendige fleksibiliteten.