Buskerud krets: Velkommen til årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i kretsen. Årsmøtet avholdes digitalt via Teams.

09.03.2021 17.00 - 18.00

Lenke til Teams blir oversendt påmeldte til årsmøtet. Påmelding senest innen 08.03.2021

Meld deg på her

MED FØLGENDE PROGRAM:

  1. Orientering fra styrets leder
  2. Årsberetning og regnskap
  3. Orientering fra Yngre Advokater Buskerud
  4. Valg av styre, valgkomité
  5. Valg av styre i YA
  6. Fastsettelse av kretskontingent
  7. Eventuelt

Dersom noen av medlemmene ønsker behandling av saker utenfor den oppgitte saksliste eller vil fremme forslag til positive vedtak eller valg som avviker fra de forslag som følger av innkallingen med vedlegg, skal dette være meddelt kretsens formann senest en - 1 – uke før møtet åpnes.

Velkommen!