Compliance - grunnleggende metodikk og rettslige rammer

For deg som ønsker en god innføring eller oppfriskning i grunnleggende complianceemner.

3 juridiske timer

Advokatfirmaet Wiersholm AS, Dokkveien 1, OSLO

08.04.2019 14.30 - 17.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset er særlig godt egnet for deg som er ny i compliance eller som ønsker en innføring eller oppdatering i sentrale compliance-relaterte emner.

Kurset har som formål å gi deltakerne kjenneskap til ulike perspektiver på compliance-rollen og hvilke krav og forventninger som stilles til compliance-ansvarlige. Deltakerne vil også få kjennskap til de viktigste rettslige rammene for compliance samt praktisk rettet kunnskap om hvordan man kan bygge et godt complianceprogram gjennom å operasjonalisere og implementere compliance i virksomheten.