Dagskurs for advokater i advokatordningen for asylsøkere, V/NOAS og UNHCR

7 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

25.02.2020 08.30 - 16.15

Medlemmer: 1 950 NOK                 Andre: 1 950 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Asylsaksbehandling er et komplekst saksområde som krever oppdatert kunnskap og oversikt over de ulike aktørene og deres roller i prosessen.

Advokatordningen er en sentral del av asylprosessen som skal ivareta søkerens rettsikkerhet. Kompetansen til advokatene i advokatordningen er helt avgjørende for at søkernes rettsikkerhet skal bli ivaretatt på en best mulig måte. 

På grunnlag av dette tilbyr NOAS, UNHCR og JUS et kurs for å heve kompetansen til advokater i advokatordningen.