Debattmøte om rettshjelp: NOU 2020:5

Debattmøte om rettshjelp – NOU 2020: 5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp

JUSLAB

05.11.2020 09.00 - 10.00

Grunnet smittevernhensyn kreves det påmelding for fysisk oppmøte. Debatten vil også streames

30. april 2020 overleverte Rettshjelpsutvalget sin utredning – Likhet for loven, til justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Utvalget forslå blant annet en ny lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven), som er ment å avløse gjeldene lov om fri rettshjelp fra 1980. Loven skal legge til rette for at alle får mulighet til å identifisere og ivareta sine rettslige interesser, gjennom regler om økonomisk støtte til advokathjelp i saker av stil velferdsmessig betydning.

De økonomiske grensene for fri rettshjelp er i dag svært strenge, og det er i dag kun 9% av den voksne befolkningen som oppfyller de økonomiske vilkårene for rettshjelp. Rettshjelpsutvalget foreslår i sin utredning at den nye rettshjelpsloven vil omfatte 25% a den vokse befolkningen.

5. november kommer leder av justiskomiteen Lene Vågslid (AP), storingsrepresentant Ingun Foss (H) og leder av rettshjelpsutvalget, Ingebjørg Tønnesen til Advokatforeningen for å diskutere de forskjellige problemstillingene knyttet til dagens rettshjelpsordning.

Debatten ledes av Aslak Bonde.

Her kan du melde deg på for å følge debatten fysisk

Her kan du melde deg på for å følge debatten digitalt