Den årlige compliance-dagen 2020

Her blir du oppdatert innen fagområdet og vi belyser aktuelle temaer som covid-19 pandemien, bærekraft, og håndtering av saker hvor Økokrim er involvert.

8 juridiske timer

Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgaten 26, OSLO

15.10.2020 09.00 - 13.25

Medlemmer: 4 200 NOK Andre: 5 200 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Det årlige compliance kurset er en viktig arena for læring og erfaringsutveksling for alle som jobber med compliance relatert arbeid, både jurister og ikke-jurister. Årets kurs begynner med den faste ajourføringen av hva som har skjedd innen fagområdet det siste året.Covid-19 pandemien har og får påvirkning på compliance risikoer og kontrollaktiviteter som vil gjennomgås i dybden. Bærekraft (ESG) får stadig større betydning for norsk og internasjonalt næringsliv. Disse utviklingstrekkene og trendene blir nærmere belyst. Til slutt vil det gis erfaringsbaserte og praktiske tips og råd ved håndteringer av saker hvor Økokrim er involvert.

Ønsker du å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i compliance i høst? I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.