Den årlige dagen i tvangsfullbyrdelse og inkasso 2020

Her får du en gjennomgang av aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso.

7 juridiske timer

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

18.11.2020 09.00 - 16.15

Medlemmer: 4 200 NOK Andre: 5 200 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. Kurset legger opp til aktiv deltakelse. Derfor er det satt av god til til diskusjoner, spørsmål og case-arbeid under de fleste foredragene.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.