Den årlige sivilprosessdagen 2020

Her får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

8 juridiske timer

Meet Ullevål, Sognsveien 77, Oslo

29.10.2020 08.30 - 16.45

Medlemmer: 4 200 NOK Andre: 5 200 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Dette er en faglig arena for de som arbeider med prosess og prossrelevante rettslige problemstillinger. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen, samt ta opp til behandling særlige emner og temaer som er aktuelle for fagområdet.

Året kurs har to særlige prosesstemaer – ett knyttet til gyldighetssøksmål og domstolenes prøvelsesadgang og spørsmål om gjennåpning av fellende dom i EMD og FNs Menneskerettighetskomite (særlig aktuell for barnevernssaker).

I år er kurset på grunn av koronasituasjonen lagt til Oslo, og kortet ned til en dag. Du vil kunne følge kurset fysisk, eller delta via direktestrømming/livestream. Du kan da følge kurset uten måtte møte. Ønsker du å følge kurset digitalt melder du deg på her.