UTSATT: DET 42. NORDISKE JURISTMØTE I REYKJAVIK

– STIPEND FOR YNGRE DELTAKERE

Reykjavik

20.08.2020 - 21.08.2020

Grunent situasjonen ved COVID-19 er dette arrangmentet utsatt til 19.-20. august 2021

De nordiske juristmøter ble stiftet i 1872 i København. Bakgrunnen for initiativet var ideen om meningsbrytninger mellom nordiske dommere, rettsforskere, forvaltningsjurister, advokater og påtalejurister. Formålet med møtet er minst like aktuelt i dag som i 1872. Møtene går på omgang og holdes hvert tredje år i en av de nordiske hovedstedene. Språket er skandinavisk. De senere møtene har hatt ca. 1000 deltakere. Emnene som behandles, spenner over hele jusen for å diskutere – som det heter i vedtektene – «rätts- och lagstiftningsfrågor som äro av vikt för de nordiska rikena».

Hvert av de nordiske landene har et eget lokalstyre. Lokalstyret står ansvarlig for gjennomføringen av møtet i sitt land hvert 15. år. I 2020 avholdes det 42. nordiske juristmøte i Reykjavik. 

Påmelding til Nordisk juristmøte i Reykjavik 20.-21. august 2020 er nå åpnet. Nærmere informasjon om faglig og sosialt program, samt påmeldingsinformasjon finnes på møtets hjemmeside: https://njm2020.is/

For å dra nytte av rabatterte satser må påmelding gjøres innen 20. april 2020. 

Det norske lokalstyret for De nordiske juristmøter lyser ut stipend til deltakelse på det 42. nordiske juristmøte for yngre deltakere. Nærmere informasjon om hvem som kan søke og hvordan dette gjøres, finnes her: http://nordiskjurist.org/deltakerland/norge/stipend/