Det årlige ajourføringskurset 2020 (Oslo)

På det årlige ajourføringskurset får du på kort tid ajourført dine kunnskaper på sentrale rettsfelt.

13 juridiske timer / 1 eiendomstime

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

30.11.2020 09.00 - 01.12.2020 16.45

Medlemmer: 5 700 NOK Andre: 7 200 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om barnevern, arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til permitteringer og nedbemanninger,  endringer knyttet til ny arvelov og aktuell kontraktsrett - oppdatering på nye avgjørelser som har praktisk betydning.

Kurset gir 13 juridiske timer og 1 eiendomstime ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

I tillegg vil dere som deltaker få tilgang til et e-kurs i advokatetikk på 3 timer ved Erik Keiserud.

Pga koronasituasjonen vil det ikke bli satt opp kurs i Bergen og Tromsø i år. I Oslo vil det være et begrenset antall deltakere. Vi tilbyr derfor deltakelse på livestream (live opptak) for deg som ikke får plass eller som ønsker å «fjern-delta». Dersom dette er aktuelt for deg, kan du gå til kursanonnsen for livestream her.