Det årlige IKT-rettskurset

Velkommen til årets IKT-rettskurs i Sandefjord! I tillegg til en ajourføring innen IKT-retten har vi i år lagt opp til seks parallelle temaer du kan velge mellom i løpet av kurset.

10 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

05.03.2020 09.30 - 06.03.2020 13.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette årlige kurset gir deg en faglig oppdatering og fordypning innen IKT-retten. Nytt av året er at kurset veksler mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner. For hver parallellsesjon kan du velge mellom to ulike fagtema. Kurset er lagt opp med fem parallelle sesjoner med totalt 10 ulike temaer. Du krysser av for valgene dine i påmeldingsskjemaet.

Kurset er utarbeidet av JUS' fagutvalg for IKT-rett.