Det årlige kurset i energi - og miljørett

I løpet av halvannen kursdag vil du få et variert og spennende program. JUS ønsker å samle de ulike aktørene innen bransjen, og ser frem til faglige diskusjoner og relasjonsbygging i Sandefjord.

10 juridiske timer / 1 etikktime

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

05.03.2019 09.30 - 06.03.2019 13.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?
Ved det årlige energi - og miljørettskurset ønsker JUS å samle de forskjellige aktørene innen bransjen til faglig input og relasjonsbygging. I løpet av halvannen kursdag i Sandefjord vil deltakerne delta på et variert program, med oppdatering av rettsområdet og utvalgte temaer innen energi - og miljørett. Årets program er variert og bredt faglig sammensatt, med fire temaer fordelt på to parallellsesjoner i tillegg til øvrige plenumsforedrag. I tillegg til nyheter i rettpraksis og fra lovgiver, kan vi fremheve temaer som; Vinterpakken, tredje energimarkedspakke, anleggsbidrag, naturmangfoldloven, vindkraft, Miljøklagenemda, digitalisering og elektrifisering.

Velkommen til Sandefjord på årets naturlige faglige og sosiale arena for deg som arbeider med energi - og/eller miljørett.