Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Er du oppdatert på rettsutviklingen? På dette kurset får du presentert n

7 juridiske timer

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

30.10.2019 09.00 - 16.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. Kurset legger opp til aktiv deltakelse. Derfor er det satt av god til til diskusjoner, spørsmål og case-arbeid under de fleste foredragene.