Det årlige medie- og markedsrettskurset

Er du oppdatert på siste nytt innen medie- og markedsrett? Få med deg endringene og flere aktuelle tema på årets kurs.

6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

25.09.2019 08.30 - 15.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

På årets kurs vil som vanlig oppdateringen av markeds- og medieretten stå sentralt. Vi vil også gå nærmere inn på noen av de varemerkestvistene som har versert det siste året.  I tillegg har diskusjonen om ytringsrommet vært aktuell, så deler av programmet adresserer dette.  De øvrige temaene er valgt ut på bakgrunn av deres aktualitet samt tilbakemeldinger fra tidligere års deltakere.