Det årlige næringseiendomskurset

3 juridiske timer

D/S Louise, Stranden 3, OSLO

08.02.2018 14.45 - 17.55

Årets hovedtema er selgers undersøkelses- og opplysningsansvar.

Meld deg på