Det årlige oppdateringskurset for eiendomsmeglere

Her får du en oppdatering av rettspraksis og nytt fra Finanstilsynet, samt aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

23.11.2020 09.00 - 24.11.2020 17.00

Medlemmer: 6 750 NOK Andre: 8 250 NOK

Les mer og meld deg på

HVA LÆRER DU?

Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Dette kurset oppfyller hele kvoten for etterutdaningskravet for en slik to-års periode.   

I år tilbyr vi kurset både som en fysisk samling hvor du kan være tilstede i salen, og som live-sending hvis du heller vil følge med digitalt på avstand. På grunn av covid-19, mulighetene for restriksjoner og smittevernhensyn, arrangerer JUS ikke overnatting og fellesmiddag i 2020.

Kurset tar for seg aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom. Undervisningen har både et teoretisk og et praktisk tilsnitt, og retter fokuset på hva du som advokat innen eiendomsmeglingsvirksomhet trenger å være ajour med.

I tillegg til de faste foredragene om oppdatering av rettspraksis, oppgjørsoppdrag og nytt fra Finanstilsynet, byr årets kurs blant annet på temaer som endringer i aksjeloven § 8-10, hvitvasking og fast eiendom og takstmannsforskriften. Se programmet for oversikt over alle temaene. 

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.