Det nye testamentet - båndleggelseleggelse

Velkommen til lunsjfordrag med hovedtema "Det nye testament"! Her er undertemaet båndleggelse.

1 juridisk time

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

09.06.2020 11.30 - 13.00

Medlemmer: 750 NOK Andre: 1 000 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Velkommen til lunsjfordrag med hovedtema "Det nye testament". Over fem ganger går vi hver gang igjennom et nytt undertema f.eks. opprettelse, tilbakekall, lovvalg, digitale testamenter og pliktdelsregler. Foredraget vil primært være dialog mellom professor dr. juris John Asland og en praktiker.