Digitalt rettssaksarbeid – del II

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

10.04.2019 17.00 - 19.00

Kr 750 for medlemmer/kr 1500 for ikke-medlemmer.

Meld deg på her

Espen Bjerkvoll og Frode Støle holdt i 2018 en serie kurs om Aktørportalen og digital hovedforhandling. Dette kurset belyser andre sider ved digitalt rettssaksarbeid, og går noe mer i dybden på enkelte temaer.

Temaer som vil bli belyst:

  • Bruk av dokumentsamling fra domstolen
  • Høyesteretts og Oslo tingretts retningslinjer for digitale utdrag
  • Praktisk gjennomgang – produksjon av digitale faktiske utdrag basert på dokumentene i Aktørportalen
  • Kort gjennomgang – produksjon av digitale juridiske utdrag i Lovdata Pro og Rettsdata
  • Nasjonal anbefaling for digitale straffesaker (desember 2018)
  • Mer avansert arbeid med PDF-dokumenter, bl.a.:
   • Bruk av tekstgjenkjenningsfunksjonen i Adobe Acrobat
   • Tips for effektiv bruk av bokmerker under saksforberedelse og hovedforhandling
   • Overføring av markeringer fra eldre til nyere versjoner av dokumentsamlinger/utdrag
   • Merking av bilag før innsendelse i Aktørportalen
   • Visning av to sider samtidig

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.

 

Ved påmelding til kurs i Advokatforeningens regi, kan det distribueres deltakerlister til kursets deltakere. Deltakerlisten inneholder personopplysninger om deg, herunder navn, tittel og arbeidssted. For ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger, se Advokatforeningens personvernerklæring: https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/