Diskrimineringsrett - Utvalgte emner Navn

Her får du en oppdatering på rettsutviklingen innen diskrimineringsvernet med fokus på noen særlige rettslige problemstillinger.

5 juridiske timer

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

30.04.2020 08.30 - 13.30

Medlemmer: 2 800 NOK Andre: 3 400 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset vil gi en oppdatering på rettsutviklingen innen diskrimineringsvernet og ha fokus på noen særlige rettslige problemstillinger. Vi vil se nærmere på arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelses plikt som ble utvidet og forsterket i 2019, arbeidsgivers plikter til å motvirke seksuell trakassering og politiske ytringer i arbeidsforhold - hvor går grensen i forhold til loyalitetsplikten?

De enkelte fagtemaene vil i tillegg behandle relevante EU/EØS rettslige problemstillinger ved diskrimineringsvernet.