Doping: science, ethics and law

Professor Roger Pielke jr.

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

26.04.2017 15:00 - 19:00

Skyldig inntil det motsatte er bevist? 26. april inviterer Vitenskapsakademiet til åpent møte der vi gjennom debatt vil belyse utfordringene for antidoping-arbeidet. Er rettssikkerheten til utøverne ivaretatt? Hvordan kan utøverne være sikret å ikke konkurrere mot dopete konkurrenter? Er straffene rimelige og adekvate? Profilerte innledere vil diskutere aktuelle problemer når det gjelder analysemetoder, etikk og juss, etterfulgt av en åpen diskusjon.

Påmelding

Til møtet kommer blant annet den profilerte forskeren Roger Pielke, jr., som er professor ved University of Colorado, U.S.A. Han har i flere år hatt en høy og tydelig røst om ærlighet og redelighet, både innen idretten og innen forskning. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om temaene og brukes som ekspertvitne i Senatet i U.S.A.

Idretten har stor samfunnsmessig betydning og popularitet, krever store ressurser og tar mye plass i det offentlige rom. Men idrettens verdier blir kraftig utfordret av doping. Prosessene mot Martin Jonsrud Sundby og Therese Johaug har utløst harde debatter og mange uttrykker tydelige meninger om de aktuelle problemstillingene. Hvorfor engasjerer disse sakene oss så sterkt? Er det godt samsvar mellom folks rettsoppfatning og hva som skjer i antidoping-saker? Hvilke regler er det som gjelder? Hvordan bør antidopingarbeidet reguleres? Gode svar krever informert debatt basert på etisk, naturvitenskapelig og juridisk kompetanse.

Program

15.00: Opening by the president of the Academy, Ole M. Sejersted

15.05: Roger Pielke, jr., Univ of Colorado: Scientific Integrity and Anti-Doping Regulation

15.35: Michele Verroken, Sporting Integrity,Ltd: Does anti doping serve sports and athletes or its own interests?

16.05: Sigmund Loland, Norwegian School of Sports: The ethical dilemmas of doping

16.30: Coffee break

17.00: Jens Evald, Universitu of Aarhus: Anti-Doping - The balance between efficiency and the rule of law

17.25: Erik Boye, Oslo University Hospital: Scientific variability and fallibility

17.45: Odd O. Aalen: Statistical aspects: How to evaluate the uncertainty of diagnostic tests

18.00 Discussion & invited comments

19.00 End