E-kurs: Advokatenes rolle i mekling

Vet du hvordan du kan bruke utenrettslig mekling som metode for tvisteløsning, og hvordan du som advokat kan ta en konstruktiv rolle i prosessen? Dette kurset handler om hvordan en slik mekling foregår, hva som er advokatens rolle, og hva du må ivareta gjennom meklingen.

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK/ Andre: 2 000 NOK

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Som advokat er du vant til å forhandle, og dette er en kjent øvelse. Det som derimot kanskje ikke er så kjent, er å forhandle med en nøytral tredjepart  til stede - en mekler.
Mekling er en tvisteløsningmetode som er effektiv for å oppnå gode resultater i mange tilfeller, hvor det har oppstått tvist.Tvisteloven har en forutsetning om å forsøke å finne minnelige løsning før man går til domstolen, og utenrettslig mekling tilfredstiller dette kravet. Dette e-kurset handler om hvordan en slik mekling foregår, og hva du som advokat må ivareta gjennom meklingen og hva som er advokatens rolle.

Dette er et digitalt kurs og kan tas når som helst.