E-kurs: En oversikt over legalitetsprinsippets hjemmelskrav

Her får du en oversikt over temaet presentert av Tomas Midttun Tobiassen, fra Regjeringsadvokaten. Målet etter endt kurs er at du vil treffe enda bedre i de offentligrettslige vurderingene. Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i mars 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2020

Medlemmer: 1 500 NOK Andre: 2 000 NOK Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Legalitetsprinsippet kommer inn på flere nivåer i forholdet mellom myndighetene og den enkelte. Den som lager regler må påse at forvaltningen har tilstrekkelig grunnlag i lov for de inngrep som anses nødvendige. For den som søker å anvende og håndheve reglene, blir spørsmålet hvilken betydning legalitetsprinsippet har for tolkningen og anvendelsen av de hjemlene man har. Og i siste rekke er det domstolene som tar stilling til om myndighetenes inngrep hadde tilstrekkelig hjemmel. Frokostkurset tar sikte på å belyse legalitetsprinsippets betydning i disse relasjonene, med hovedvekt på nyere undersøkelser av hvilke krav Høyesterett stiller til hjemmelsgrunnlaget der myndighetene har gjort inngrep.

Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19. Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.