E-kurs: EØS-rett i praksis

vordan er din EØS-rettslige ryggmargsrefleks? Nå kan du bli enda bedre til å identifisere relevante problemstillinger og rettsregler innen sentrale rettsområder. Kurset er heldigitalt, slik at du enkelt kan delta hvor det passer best for deg. Vi gjennomfører kurset som e-kurs og webinar.

10 juridiske timer

HVA LÆRER DU?

Nesten alle livsområder kan være regulert av EØS-retten. Det kan imidlertid by på vanskeligheter å identifisere EØS-rettslige problemstillinger i praksis. Dette kurset gir degi et faglig grunnlag for å avdekke om noe er regulert av EØS-retten, samt de metoder og kilder som er relevante for å løse rettsspørsmålet. Målet med kurset er videre å etablere/gjenopprette den EØS-rettslige ryggmargsrefleksen. Etter endt kurs skal du:  

 • Lettere kunne identifisere EØS-rettslig problemstillinger og relevante rettsregler
 • Finne de relevante rettskildene med eventuelle tilpasninger som følge av EØS-avtalen
 • Forstå EØS-reglens gjennomslagskraft i norsk rett

Metode og gjennomføring

Kurset består av tre moduler og er lagt opp heldigitalt, med en kobinasjon av e-kurs og et webinar. Det første e-kurset representerer grunnmodulen i kurset, og gir deg en teoretisk tilgang til EØS-retten. Dette gir deg grunnleggende innsikt i og forståelse for EØS-retten, og hvilke metoder som brukes. Du vil lære hvordan du skal finne frem til de relevante rettskildene, og ikke minst hvordan du kan identifisere EØS-rettslige problemstillinger.

E-kurset/grunnmodulen består av følgende leksjoner:

 • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk
 • Nærmere om det indre marked og de fire friheter
 • Rettsanvenderens møte med EØS-retten:
  • EØS-rettslig metode
  • Domstolskontroll med EØS-rett
 • Praktiske rettskildesøk
 • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis

Grunnmodulen er obligatorisk og må gjennomføres før deltakelse på webinaret.

Webinaret
Under webinaret vil deltakerne jobbe aktivt i grupper, med tre ulike caser. Underviserne har korte innledninger til casene og fasiliterer gruppearbeidet. NB! I påmeldingen må du velge mellom webinaret 25. august, 29. september eller 11. november.

E-kurs om EØS rettslige emner
Disse kan tas uavhengig av grunnmodulen og webinaret.

 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.