E-kurs: Forsørgertap

Hvem har krav på forsørgertapserstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den? Spørsmålene reiser kompliserte rettslige og økonomiske problemstillinger. Gjennom dette e-kurset gir Marit Asphaug og Tom Sørum deg en oversikt over de viktigste problemstillingene i et forsørgertaps-oppgjør.

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK / Andre: 2 000 NOK Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Etter en dødsulykke har de etterlatte gjerne mange spørsmål av erstatningsrettslig art. Har vi krav på erstatning? Når reduseres vår erstatning og hvordan beregnes den?
Dette kurset gir deg innsikt i begrunnelsen og vilkårene for å kreve erstatning for tap av forsørger, betydningen av avdødes forhold for kravet – medvirkning og passiv identifikasjon, samt komponentene i utmålingen av forsørgertapet: 

  • Avdøde og gjenlevendes inntektsforhold
  • Offentlige ytelser som kommer til fradrag – kompensasjonsrelevans
  • Hva er faste kostnader i en forsørgertapssammenheng 
  • Fastsettelsen av avdødes særforbruk
  • Betydningen av arbeid i hjemmet
  • Tapsperiodens lengde

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 2. januar 2020.

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.