E-kurs: Grunnleggende EØS-rett

7 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 3 400 NOK ekskl. mva. / Andre: 4 000 NOK ekskl. mva.

Les mer og meld deg på her

E-kursene har følgende tema:

  • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
  • Nærmere om det indre marked og de fire friheter v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
  • Rettsanvenderens møte med EØS-retten; EØS-rettslig metode; Domstolskontroll med EØS-rett v/ Ketil Bøe Moen, Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo
  • Praktiske rettskildesøk v/ Hovedbibliotekar Inger M. Hamre, UiO, Nordisk institutt for sjørett
  • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett og advokat Stephan L. Jervell, Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo
  • EØS-rettslig erstatningsansvar v/ Professor dr. juris Erling Hjelmeng, UiO, Institutt for privatrett
  • EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen v/ Høyesterettsdommer Henrik Bull, Norges Høyesterett