E-kurs: Hvitvaskingsloven

Nytt hvitvaskingsregelverk trådte i kraft 15. oktober 2018. I dette e-kurset gjennomgår Kristine Rørholt i Wikborg Rein det nye regelverket.

2 juridiske timer

HVA LÆRER DU?

Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser. I dette e-kurset får du en gjennomgang av hvitvaskingsloven og hvordan du som advokat må forholde deg for å etterleve loven. 

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.