E-kurs: Innføring i konkursrett: Behandling av lønnskrav

Advokat Ida Kollenborg Pettersson gir deg den grunnleggende kunnskapen du trenger om behandling av lønnskrav.

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva. / Andre: 2 000 NOK ekskl. mva

Les mer og meld deg på her

Dette kurset om behandling av lønnskrav gir deg som deltaker en generell oversikt over lønnsgarantiordningen med særlig fokus på saksbehandlingen av de ansattes lønnskrav. Kurset gjennomgår regelverket, bostyrers oppgaver overfor debitors ansatte, forholdet mellom dekningsloven og lønnsgarantiloven, lønnsgarantiens virkeområde, samt en grundig gjennomgang om behandlingen av lønnskrav. Kurset inneholder en case og gir deg nyttige tips til lønnskravbehandlingen.

Sammen med e-kurset innføring i konkursrett gir dette e-kurset deg den grunnleggende kunnskapen som kreves innenfor dette fagområdet.