E-kurs: Lojalitet i kontraktsforhold

Få en oversikt over det viktigste du trenger å vite om lojalitet i kontraktsforhold, når og hvor det måtte passe deg!

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK Andre: 2 000 NOK Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset tar for seg det viktigste du trenger å vite om lojalitet i kontraktsforhold.

Kurset tar først for seg lojalitet i den prekontraktuelle fasen, altså før avtale inngås, og hvor man ser nærmere på hvilke plikter partene har overfor hverandre i denne fasen samt hvilke rettsvirkninger brudd på lojalitetsplikten har.

I den andre hoveddelen behandles lojalitetsplikt etter kontraktsinngåelse. Her skilles det mellom lojalitet i forhold til selve kontrakten og lojalitet overfor medkontrahenten.

Avslutningsvis i kurset behandles lojalitetsprinsippet som retningslinje og tolkningsmoment.

Du kan ta kurset når og hvor det måtte passe for deg. Kurset er lagt opp som en forelesning og det anbefales derfor at du følger rekkefølgen på modulene for å få best faglig utbytte. 

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.