E-kurs: Menneskerettigheter og barnevern

Kurset er særlig rettet inn mot advokater i både privat og offentlig sektor, mot dommere og fylkesnemndsledere og mot ansatte i barneverntjenesten og andre som arbeider med barnevernrettslige og menneskerettslige spørsmål.

6 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 3 100 NOK ekskl. mva. / Andre: 3 700 NOK ekskl. mva. / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset gir deg nødvendig og oppdatert kunnskap om hvilke krav som stilles til barnevernstiltak etter barnevernlovens kapittel 4, i lys av kritikken fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og Høyesteretts forståelse av EMDs vurderinger. Kurset er særlig rettet inn mot advokater i både privat og offentlig sektor, mot dommere og fylkesnemndsledere og mot ansatte i barneverntjenesten og andre som arbeider med barnevernrettslige og menneskerettslige spørsmål.

OBS: Dette er et område i stor utvikling. Siden kurset ble produsert i mai 2020, har det skjedd en del nytt på området. Kurset er derfor ikke helt oppdatert, selv om innholdet fremdeles er dekkende for gjeldende rett på området. Høyesterett har behandlet flere saker med ytterligere avklaring av forholdet til EMK artikkel 8, og det er kommet til flere avgjørelser mot Norge i EMD som klargjør rettstilstanden ytterligere også etter EMK. Det ventes flere avgjørelser fra både Høyesterett og EMD. Nærmere informasjon om rettsutviklingen fremgår av EMDs webside www.echr.coe.int og lovdata.no.

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.

_____


PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream).  Her kan du lese mer om abonnementet.