E-kurs: Praktisk EMK-rett

Her får du god innsikt i og kunnskap for å kunne håndtere saker om den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) overfor nasjonale domstoler og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

5 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 2 800 NOK ekskl. mva. / Andre: 3 400 NOK ekskl. mva. / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) har fått stor betydning for norsk rett. Konvensjonsrettighetene håndheves og utvikles av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). For å få gjennomslag for en anførsel om brudd på EMK er det viktig å kjenne til det som skiller konvensjonen fra tradisjonell norsk rett. Å føre en sak for EMD forutsetter dessuten kjennskap til domstolens prosessregler, som skiller seg fra det mange er vant med fra norsk rett. Målet med dette kurset er å gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere saker om EMK både overfor nasjonale domstoler og EMD. 

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.