E-kurs: Sikkerhetsloven

Lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019, samtidig som lov om forebyggende sikkerhetstjeneste ble opphevet. Dette kurset gir deg en innføring i den generelle sikkerhetsloven, og gjør et dypdykk innen enkelte tilstøtende rettsområder.

4 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 2 500 NOK ekskl. mva. / Andre: 3 100 NOK ekskl. mva. / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019, samtidig som lov om forebyggende sikkerhetstjeneste ble opphevet. I forhold til den opphevede loven, utvider den nye sikkerhetsloven hvilke interesser loven skal ivareta, hvilke virksomheter som er eller kan omfattes, og hvilke typer verdier hos virksomhetene som skal beskyttes etter loven.

Nasjonal sikkerhet som rettsområde har fått vesentlig mer oppmerksomhet de siste årene, i takt med utviklingen av risikobildet. Samtidig er rettsområdet i liten grad omtalt i juridisk teori, ei heller en del av det juridiske studie. Sikkerhetsloven har  berøringspunkter mot flere andre rettsområder som f.eks. arbeidsrett, selskapsrett, anskaffelsesrett, personvernrett, informasjonsrett og forvaltningsrett samt compliance-faget. Dette kurset gir deg en innføring i den generelle sikkerhetsloven, og gjør et dypdykk innen enkelte tilstøtende rettsområder. Kurset er relevant for deg som jobber med risikostyring, transaksjoner, anskaffelser og personvern og datasikkerhet.

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.

____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.