E-kurs: Sivilprosess – aktiv saksstyring

Gjør advokatarbeidet mer effektivt. Advokat Knut Boye «styrer» deg gjennom tvistelovens regler, og dommerens og advokatenes rolle i prosessen.

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva. / Andre: 2 000 NOK ekskl. mva. / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset skal gi advokatene de verktøy som skal til for å bedre samhandlingen med retten og gjøre saken bedre tilskåret og effektiv. Dette vil være både til klientens beste og gjøre advokatarbeid mer effektivt og målrettet. 

I møte med aktiv saksstyring fra dommere, krever dette mer forberedelse fra advokatenes side:

  • Tiltak før planmøtet 
  • Forberedelse til og bruk av planmøtet
  • Aktiv saksforberedelse etter planmøtet
  • Saksstyring under hovedforhandlingen

Kurset gir deg gjennom foredrag, intervjuer med dommere og rollespill, de verktøy for å gjennomføre en mer effektiv saksforberedelse og hovedforhandling

Det er utarbeidet felles retningslinjer for behandling av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Det er også utarbeidet felles maler for planmøter og innkalling til planmøter. Stevning og tilsvar skal danne grunnlag for rettens behandling av saken.

Planmøte, beramming og vurdering av rettsmekling skal kunne gjennomføres på grunnlag av disse dokumentene. Advokat Knut Boye «styrer» deg gjennom tvistelovens regler og dommerens og advokatenes rolle i prosessen. Det anbefales å ha følgende dokumenter for hånden for å få best mulig utbytte av kurset: Tvisteloven og Felles retningslinjer for behandling av sivile saker

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.