E-kurs: Tale eller tie?

Dette kurset handler om plikten til å søke og avverge alvorlige straffbare handlinger, eller varsle barnevernet når barn har det vanskelig.

1 juridisk time

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 900 NOK / Andre: 1 450 NOK Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Her får du en oversikt over viktige og vanskelige regler, som er praktisk viktige i hverdagen. Bli bedre rustet til å løse spørsmål du selv står i, eller til å gi andre råd når de kommer og søker hjelp fra deg. Vi gjennomgår blant annet når regler om taushetsplikt må vike for rett og plikt til å varsle om alvorlige forestående lovbrudd, om uskyldige er tiltalt eller dømt og om barnevernet bør undersøke om et barn er utsatt for omsorgssvikt.

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.