E-kurs: Utkast til ny forvaltningslov – en gjennomgang

I dette kurset redegjør sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget Marius Stub, for de største endringene lovutvalget har skissert frem.

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva. / Andre: 2 000 NOK ekskl. mva. / Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling. Forvaltningsloven skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomhet har tillit til forvaltningen. Det har imidlertid skjedd store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt, som tilsa at det var behov for en oppdatering av loven. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering, bare å for å nevne noen. 

OBS: Departementet har sendt på høring forslag om nye regler om deling av taushetsbelagte opplysninger, som følger opp forslagene i ett av kapitlene i NOU 2019: 5 (se nærmere https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-forvaltningsloven-m.m.---storre-adgang-til-informasjonsdeling/id2739960/).

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.