Egenerklæringen ved bruktsalg og meglers/advokatens rådgiverrolle

Godkjennes med 2 eiendomstimer

Webinar (Teams)

25.08.2022 17.00 - 19.00

I dette kurset gjennomgås egenerklæringen ved bruktsalg og meglers/advokatens rådgiverrolle

Meld deg på her

Kursinnhold:

  • Hvorfor benyttes egenerklæring, og hvordan fylles den ut?
  • Forholdet mellom egenerklæringen og tilstandsrapporten/salgsoppgaven
  • Egenerklæringens betydning for mangelsvurderingen etter avhendingsloven: Når vil en opplysning i egenerklæringen kunne være en mangel i avhendingslovens forstand
  • Virkningen av at det foreligger opplysningssvikt etter avhendingsloven i egenerklæringen - Mangelsbeføyelser
  • Egenerklæringens betydning ved tegning av eierskifteforsikring. Når kan en opplysning i egenerklæring gi grunnlag for regresskrav fra forsikringsselskapet?
  • Meglers/advokatens rolle ved utfylling av egenerklæringen ved ordinære salg
  • Oppgjørsansvarligs/advokatens rolle ved utfylling av egenerklæring ved oppgjørsoppdrag
  • Meglers/oppgjørsansvarligs rolle ved mangelstvister/forsikringstvister

Hvem passer kurset for?

Enhver advokat som har eiendomsmeglingsoppdrag, herunder oppgjørsoppdrag. 

Arbeidsform.

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis i chatten.

Om foredragsholder
Advokat Chriss Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Advokat Chriss Bjorøy bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.