Eiendomsmegling – hva kreves?

Kurset gir deg praktiske råd og tips om hva som kreves for å sikre etterlevelse av reglene som gjelder når man driver eiendomsmegling, herunder påtar seg et oppgjørsoppdrag.

2 juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

23.09.2020 17.00 - 19.00

Kr. 800,- for medlemmer / 1600,- for andre

Meld deg på her

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om kravene som gjelder når advokater skal drive eiendomsmegling.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Formelle krav for å drive eiendomsmegling,
  • Rundskriv fra Finanstilsynet og eksempler fra tilsyn hos advokaters eiendomsmeglingsvirksomhet,
  • Veiledninger fra Forbrukertilsynet,
  • Hvitvaskingsregelverket,
  • Mellommann og ikke partsrepresentant,
  • Særlig om oppgjørsoppdrag.

Foredragsholder er Margrethe Røse Solli – Fagsjef hos Aktiv Eiendomsmegling.
Røse Solli har en sterk faglig og praktisk bakgrunn etter å ha jobbet 30 år i bransjen.

Røse Solli har arbeidet med alle sider av eiendomsmegling, både som ansatt og i eget foretak. 

Hun har jobbet 13 år i Norges Eiendomsmeglerforbund, blant annet som fagsjef for juridisk avdeling. Røse Solli er eiendomsmegler og advokat.

Kurset gir to juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.

Dørene åpner kl. 16.30 for registrering og enkel servering i tråd med smittevernrådene.