Eiendomsmegling – hva kreves?

Kurset gir deg praktiske råd og tips om hva som kreves for å sikre etterlevelse av reglene som gjelder når man driver eiendomsmegling, herunder påtar seg et oppgjørsoppdrag.

2 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Webinar

12.10.2021 17.00 - 19.00

Pris: Kr. 600,- for medlemmer / 1200,- for ikke medlemmer

Meld deg på her

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Formelle krav for å drive eiendomsmegling
  • Forslag inntatt i NOU til ny eiendomsmeglingslov
  • Mellommannens plikter etter eiendomsmeglingsloven, herunder kravet til god meglerskikk
  • Eksempler fra tilsyn hos advokater som driver eiendomsmegling,
  • Grensen mellom advokaters rettshjelpsvirksomhet og mellommannsvirksomhet
  • Oppgjørsoppdrag
  • Rundskriv fra Finanstilsynet
  • Veiledninger fra Forbrukertilsynet
  • Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Foredragsholder er Margrethe Røse Solli – Fagsjef hos Aktiv Eiendomsmegling.
Røse Solli har en sterk faglig og praktisk bakgrunn etter å ha jobbet 30 år i bransjen. Røse Solli har arbeidet med alle sider av eiendomsmegling, både som ansatt og i eget foretak.  Hun har jobbet 13 år i Norges Eiendomsmeglerforbund, blant annet som fagsjef for deres juridiske avdeling. Røse Solli er bransjens representant i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, oppnevnt av Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund i fellesskap. Røse Solli er eiendomsmegler og advokat.

Kurset gir to juridiske etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer og er godkjent obligatorisk etterutdanning etter Finanstilsynets regler.