Elektronisk tinglysning på nett under kartverket.no

Kartverket introduserte elektronisk tinglysing i 2017. Den løsningen dekker meldingsinnsending – altså system til system kommunikasjon gjennom Altinn.

2 ikke-juridiske timer

Webinar på Teams

18.11.2020 17.00 - 19.00

Kr. 500,- for medlemmer / 1000,- for andre

Meld deg på her

Nå introduserer Kartverket elektronisk tinglysing fra  nettsted kartverket.no, hvor det fortløpende vil tilbys muligheter for å tinglyse nye dokumenter og rettsstiftelser.

Første versjon av løsningen vil tilby elektronisk tinglysing av ‘Hjemmelsovergang/Eierskifte’ samt ‘Pantedokument’. Lansering skjer siste uke i november.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Påmelding og fullmakter Kartverket trenger ved oppstart,
  • Intensjonen og mulighetene ved løsningen,
  • Hvilke rettsstiftelser vi starter med og design av disse,
  • Tidsplaner for lansering av nye rettsstiftelser,
  • Hva som kreves rundt elektronisk signering fra deres kunder,
  • Hvordan saker kan følges opp på siden for Kartverkets eiendomstjenester,
  • Hvordan kolleger kan dele og bistå hverandre i behandling av disse sakene.

Det blir ikke gitt brukerveiledning, men tips om viktige elementer i løsningen. Vi må komme tilbake på hvor lang tid vår presentasjon vil ta. Så 2 timer er maksimal lengde og så får vi se hvor stort vårt materiale blir.

Det poengteres i vedlegget at det ikke må forventes brukeropplæring og fullt ferdig undervisning av løsningen.
Vi viser demo der dette blir ferdig, ellers blir det design og planer.

Jan Olav Knutsen
Prosjektleder

Jan Olav er utdannet Elektronikk- og IT-ingeniør, og har arbeidet med IT systemer siden 1984. Han har vært prosjektleder siden 1996 i flere selskaper. Han begynte i Kartverket i 2012 for å lede prosjekt for elektronisk tinglysing, og er involvert i flere av Kartverkets utviklingsprosjekter.

Heidi Melbye
Produkteier

Heidi er utdannet Cand.polit. ved UiO fra 2007 med fagene jus, sosialøkonomi og statsvitenskap.

Hun har jobbet med systemutvikling i Kartverket siden 2010, og ble sertifisert produkteier i januar 2020.

Hege Aas Karlsen
Seniorkonsulent 

Hege har en bachelor i Markedskommunikasjon fra BI, og en bachelor i Medier og kommunikasjon fra HIO. Hun begynte i Kartverket som saksbehandler i 2006, og har det siste året jobbet i system-avdelingen med kravspesifisering og forvaltning av Kartverkets tinglysingssystemer.

Kurset vil også bli avholdt 24. november. Les mer om det her.