E-kurs: Entreprisedagen 2020

Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i mars 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer!

9 juridiske timer

E-kurs

31.12.2020

Medlemmer: 4 000 NOK / Andre: 4 600 NOK Pris for abonnenter 0,-

Les mer og meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Entreprisedagen 2020 inneholder et utvalg sentrale temaer for entrepriseadvokater og jurister. Vi har oppdateringsforedraget hvor du blir ajour med nytt i rettspraksis, rettsreglene på området og kontraktsutvikling. Kurset fordyper oss i rettslige konsekvenser av «Bori»-sakene. Her vil særlig "Bori III" drøftes; kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter - og hvilke plikter vil ansvarlig søker kunne ha etter plan- og bygningsloven. Vi trekker også opp forholdet til "Bori I og II.", hvor rollene til ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ble behandlet. 
Vi ser også på uenighet om forsinket fremdrift - hvordan kan partene ivareta sine interesser?, når er kontrakten hevingsmoden, og prosessrisiko vurderinger - kan man fastsette sansynligheten for å vinne en sak?

Temaet om mekling i entrepriseforhold, - forventninger, muligheter og utfordringer, vil bli gjort tilgjengelig for påmeldte kursdeltakere på et senere tidspunkt.

Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19.

Kurset er tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.