Erstatningsutmåling i personskaderetten - Oslo

6 juridiske timer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

07.05.2019 09.30 - 16.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset er et fordypningskurs med fokus på de sentrale postene for erstatningsutmåling ved personskade. Typiske temaer som blir behandlet i dybden er erstatningsberegning for selvstendig næringsdrivende, pensjonstap, utbytte og andre kapitalinntekter, plassering av utgifter ved å stå i jobb, samt betydningen av naturalytelser ved fastsettelse av inntekt uten skaden. Kurset oppfordrer til aktiv deltakelse, og vil være praktisk rettet med eksempler og case.