Etikk og risikohåndtering for advokater

28.02.2017 11.30 - 17.00

Når etikken svikter skapes det store medieoppslag og belastningen for de involverte kan være svært stor. Dette kurset, ledet av professor dr. juris Sverre Blandhol, bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Etisk svikt skaper store medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. I den senere tid har advokater stadig oftere vært i medienes søkelys for uetiske forhold. Problemene rammer ikke bare små eller særegne deler av bransjen. En rekke av de største og mest anerkjente advokatfirmaene har de siste 10 årene opplevd etiske utfordringer– problemsaker som blir rullet opp i media og der ingen internt tilsynelatende forsto at noe var galt før "skandalen" var et faktum.

Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, noe som er forutsetningen for å kunne ta de rette valg.

Kurset tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne om begrepet etisk svikt og risikofaktorer som kan skape etisk svikt. Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

Etter endt kurs vil deltakerne

  • Forstå hovedpunkter i de etiske utfordringer som møter moderne advokater
  • Kjenne til sentrale risikofaktorer bak etisk svikt
  • Ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å motvirke dem