Faglunsj: Kan norske domstoler bruke "samme metode" som den europeiske menneskerettighetsdomstolen?

Institutt for rettsvitenskap, UiA inviterer til faglunsj

Møterom Plaza, ved Handelshøyskolen UiA, Universitetsveien 19, Kristiansand

29.09.2022 12.00 - 13.00

Faglunsjen er åpen for alle (ingen påmelding påkrevd).

Tema: "Kan norske domstoler bruke «samme metode» som den Europeiske menneskerettighetsdomstolen? v/ professor Tor-Inge Harbo

 Høyesterett har i en rekke dommer som omhandler rettigheter nedfelt i Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen (EMK) uttalt at norske domstoler ved tolkningen av disse skal anvende samme metode som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Etter min mening er dette «påbudet» problematisk av flere grunner, men først og fremst på grunn av EMDs anvendelse av skjønnsmarginen.

Ta med deg matpakke, og vi spanderer kaffe/te.