E-kurs: Fordypningskurs om yrkesskade

Dette kurset skulle opprinnelig blitt avholdt i april 2020. Som følge av koronasituasjonen har kurset blitt gjort om til et e-kurs. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben - når det passer! Her får du en gjennomgang av ulike temaer av relevans for yrkesskadesaker.

5 juridiske timer

HVA LÆRER DU?

Dette kurset gir en innføring i temaet yrkesskader, og går deretter mer i dybden rundt blant annet yrkesskader for utenlandske arbeidstakere og gjenopptak.
Det ordinære kurset var satt opp våren 2020, og har blitt gjort om til et e-kurs som følge av situasjonen rundt Covid-19. 

Kurset vil være tilgjengelig for påmelding frem til 31.12.2020.