Frokostkurs - en oversikt over legalitetsprinsippets hjemmelskrav

På dette kurset vil Advokatfullmektig Tomas Midttun Tobiassen, forfatter av boken "Når myndighetene griper inn - en analyse av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis", redegjøre for legalitetsprinsippets betydning i norsk forvaltningsrett.

2 juridiske timer

Juristenes Utdanningssenter, Kristian Augusts gate 9, OSLO

23.04.2020 08.00 - 10.30

Medlemmer: 750 NOK                    Andre: 1 000 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

"Hva lærer du?": Legalitetsprinsippet kommer inn på flere nivåer i forholdet mellom myndighetene og den enkelte. Den som lager regler må påse at forvaltningen har tilstrekkelig grunnlag i lov for de inngrep som anses nødvendige. For den som søker å anvende og håndheve reglene, blir spørsmålet hvilken betydning legalitetsprinsippet har for tolkningen og anvendelsen av de hjemlene man har. Og i siste rekke er det domstolene som tar stilling til om myndighetenes inngrep hadde tilstrekkelig hjemmel. Frokostkurset tar sikte på å belyse legalitetsprinsippets betydning i disse relasjonene, med hovedvekt på nyere undersøkelser av hvilke krav Høyesterett stiller til hjemmelsgrunnlaget der myndighetene har gjort inngrep.