Frokostkurs: (Bergen): Gjennomgang av utkast til ny forvaltingslov - I korte trekk

2 juridiske timer

Opus XVI, Vågsallmenningen 16, P.O.Box 709, Sentrum, Bergen

19.03.2020 08.00 - 10.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling. Forvaltningsloven skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomhet har tillit til forvaltningen. Det har imidlertid skjedd store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt, som tilsa at det var behov for en oppdatering av loven. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering, bare å for å nevne noen. 

Sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget, Marius Stub, skal redegjøre de største endringene som lovutvalget har skissert frem. Det vil også være mulig å stille spørsmål til foreleser etter foredraget.